Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Κτιρίου

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις Κτιρίων
Η Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Κτιρίου είναι μια διαδικασία κατά την οποία αξιολογείται και επιβεβαιώνεται η βιώσιμη απόδοση ενός κτιρίου, και παρέχεται εξασφάλιση ποιότητας. Η Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Κτιρίου μπορεί να γίνει με μια ή περισσότερες μεθόδους. Οι πλέον γνωστές και παγκοσμίως αναγνωρισμένες μέθοδοι είναι:

  • LEED Certification    • BREEΑM   • DGΝB   • HQE 

 
Τα οφέλη της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Κτιρίων, είναι: 
 
Oικονομικά
Περιβαλλοντικά
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
   
Αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου και της επιχείρησης
Αύξηση πελατών λόγω βελτίωσης των συνθηκών του εσωτερικού χώρου
Μείωση λειτουργικών εξόδων κτιρίου και αύξηση αξίας ενεργητικού
Βελτίωση παραγωγικότητας των εργαζομένων
Αναγνωρισιμότητα κτιρίου
 
Μείωση του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου
Εξοικονόμηση απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας και πόσιμου νερού
Μείωση αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
Μείωση επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 
Ενίσχυση τοπικής αγοράς και οικονομίας
Βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας χρηστών
Δημιουργία υγιούς και ασφαλούς εσωτερικού περιβάλλοντος
Ενίσχυση εταιρικής εικόνας και περιβαλλοντικής πολιτικής
Απόδειξη εταιρικής δέσμευσης για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση
 
Μέθοδος LEED
Η μέθοδος L.E.E.D (Leadership in Energy and Environmental Design) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης/αξιολόγησης κτιρίων και οικισμών. Αποτελεί δημιούργημα του U.S.G.B.C -U.S. Green Building Council (Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α.) και άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά το 1998.
Αποστολή/ Φιλοσοφία

Το L.E.E.D. ενθαρρύνει και επιταχύνει την υιοθέτηση πρακτικών για βιώσιμα και πράσινα κτίρια και οικισμούς σε διεθνές επίπεδο μέσω δημιουργίας και εφαρμογής διεθνώς κατανοητών και αποδεκτών κριτηρίων αναφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν εφιστάμενα και νέα πρότυπα, εργαλεία και κριτήρια απόδοσης. Το L.E.E.D. Rating System:

  • Έχει εθελούσια βάση
  • Market – driven
  • Βασίζεται σε κοινές παραδοχές
Κατηγορίες χώρων προς πιστοποίηση 

LEED for New Construction
Συμπεριλαμβάνει μελετητικές και κατασκευαστικές διαδικασίες που αναφέρονται:

  • στην κατασκευή νέων κτιρίων
  • σε ριζικές ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων oι οποίες περιλαμβάνουν:
    - σημαντικές βελτιώσεις των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού (HVAC)
    - σημαντικές τροποποιήσεις κτιριακού κελύφους
    - σημαντικές επεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο

LEED for Existing Buildings
Αφορά υφιστάμενα κτίρια και αναφέρεται στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σημαντικότερων εν εξελίξει κτιριακών δραστηριοτήτων, όπως:

  • προγράμματα συντήρησης του κτιριακού περιβάλλοντα χώρου
  • κτιριακός καθαρισμός και τις κτιριακές μετατροπές με προϊόντα και διαδικασίες φιλικές
     προς το περιβάλλον  
  • χρήση νερού και ενέργειας
  • βιώσιμες πολιτικές προμηθειών
  • διαχείριση υδάτινων αποβλήτων
  • ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

LEED for Core & Shell
Αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο κύριος του έργου μπορεί να επέμβει στο κέλυφος και τον «πυρήνα» του κτιρίου (π.χ. Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις και συστήματα πυροπροστασίας) αλλά δεν μπορεί να επέμβει στο κτιριολογικό πρόγραμμα και εσωτερική διαρρύθμιση, τα οποία εξαρτώνται από τον κύριο χρήστη.

LEED for Commercial Interiors 
Αναφέρεται σε επαγγελματικούς εσωτερικούς χώρους κτιρίων. Στόχος είναι:

  • κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών δημιουργώντας υγιείς και παραγωγικούς
     χώρους εργασίας,
  • μειωμένο κόστος συντήρησης και λειτουργίας,
  • ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

LEED for Retail 
Αναφέρεται σε επαγγελματικούς εσωτερικούς χώρους πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, εστιατορίων, πολυκαταστημάτων και καταστήματα ειδών ένδυσης και ηλεκτρονικών συσκευών. Το LEED αναγνωρίζοντας την μοναδική φύση αυτών των χώρων, αντιμετωπίζει το κάθε είδος ξεχωριστά. Προβλέπονται δύο εναλλακτικές λύσεις:

  • Νέα κτίρια και ριζικές ανακαινίσεις
  • Εσωτερικοί χώροι με εμπορική χρήση

LEED for Homes 
Αναφέρεται σε κτίρια κατοικιών. Η αξιολόγηση με την μέθοδο LEED ενισχύει την εμπορική αξία της κατοικίας διασφαλίζοντας ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον διαμονής και μειώνοντας την απαιτούμενη ενέργεια χρήσης κατά 20-30%.

LEED for Neighborhood Development 
Αναφέρεται σε οικισμούς, συνοικίες ή τμήματα συνοικιών χωρίς κανένα περιορισμό (ελάχιστο ή μέγιστο) στην έκταση ή το μέγεθος του έργου. Το πρότυπο LEED for ND συνδυάζει τις αρχές:

  • της πράσινης οικοδόμησης (Green Buildings)
  • της έξυπνης ανάπτυξης (Smart Growth),
  • της Νέας Πολεοδομίας (New Urbanism),
  • της αειφόρου ανάπτυξης

LEED for Schools 
Αναφέρεται σε σχολικές εγκαταστάσεις και διασφαλίζει ένα υγιές, άνετο και βιώσιμο περιβάλλον, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες ενός τέτοιου χώρου.

LEED for Healthcare 
Αναφέρεται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τα κτίρια των οποίων διέπονται από αυστηρούς κανονισμούς που δεν καλύπτονται από το LEED for New Construction. 
Κατηγορίες Πιστοποίησης 

Η κλίμακα αξιολόγησης αποτελείται από 4 βαθμίδες
 
Πιστοποιημένο κτίριο  Certified: 40-49 βαθμοί  
Ασημένιο  Silver: 50-59 βαθμοί  
ΧρυσόGold: 60-79 βαθμοί  
ΠλατινένιοPlatinum: 80-100 βαθμοί  

Βασικές κατηγορίες παραγόντων
Οι βασικές κατηγορίες/παράγοντες βαθμολόγησης λειτουργιών και χαρακτηριστικών με τις οποίες ασχολείται σε ένα έργο η μέθοδος LEED είναι:

1. Γενική Βιωσιμότητα:
Ενθαρρύνει τις στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τους υδάτινους πόρους.

2. Ορθολογική χρήση υδάτων:
Ενθαρρύνει την έξυπνη χρήση του νερού, μέσα και έξω από το κτίριο, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού.

3. Ενέργεια και Ατμοσφαιρική Ρύπανση:
Ενθαρρύνει την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση κτιρίου μέσω καινοτόμων στρατηγικών.

4. Υλικά και Φυσικοί Πόροι:
Ενθαρρύνει τη χρήση βιώσιμων δομικών υλικών και τη μείωση των αποβλήτων.

5. Περιβαλλοντική ποιότητα εσωτερικού χώρου:
Ενθαρρύνει την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και την πρόσβαση σε φυσικό φως και θέα.
Υπεροχή της μεθόδου L.E.E.D. σε σχέση με άλλες μεθόδους αξιολόγησης 

  • Διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα
  • Μεγάλο εύρος παραμέτρων εξέτασης της βιωσιμότητας του κτιρίου
  • Το κτίριο πρέπει να πληροί ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο σύστημα      αξιολόγησης
  • Ευνοεί την βιώσιμη ανάπτυξη σε πολεοδομικό και περιφερειακό επίπεδο
L.E.E.D. & Ελληνική Νομοθεσία και Νέα Κτίρια

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012):

  • Αναφέρει την μέθοδο LEED ως διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία περιβαλλοντικής αξιολόγησης
  • Η εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων τεκμηριώνεται με πιστοποίηση Χρυσού LEED Ένταξη      στο προνομιακό καθεστώς των κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης με οφέλη την αύξηση      Συντελεστή δόμησης κατά 10%.
Φάσεις Διαδικασίας Πιστοποίησης 

Φάση Ι: Εκκίνηση 

  • Καθορισμός αναγκών/απαιτήσεων έργου και ιδιοκτήτη
  • Συντονισμός συνεργατών
  • Εγγραφή του έργου στο LEED Online
  • Οργάνωση και εκπαίδευση της ομάδας έργου
  • Εκκίνηση διεκπεραιωτικών διαδικασιών

Φάση IΙ: Σχεδιασμός 

  • Ολοκλήρωση σχεδιασμού
  • Συλλογή απαιτούμενων εγγράφων
  • Έλεγχος της σχεδιαστικής μελέτης από GBCI

Φάση IΙΙ: Κατασκευή 

  • Ολοκλήρωση κατασκευής
  • Συλλογή απαιτούμενων εγγράφων
  • Έλεγχος της κατασκευής από GBCI

Φάση IV: Πιστοποίηση 

  • Εξασφάλιση πλακέτα πιστοποίησης LEED
  • Διεξαγωγή έρευνας χρηστών
  • Εξέταση/ Διερεύνηση για LEED for Existing Buildings: Operation & Maintenance
  • Προσφερόμενες Υπηρεσίες
  • Διασφάλιση οργανωμένης και συντονισμένης διαδικασία Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης
  • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων
  • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων ομάδων
  • Συμβουλευτική για τεχνικά, διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα σε όλη την διάρκεια του έργου
from : http://www.zeb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου